ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ / ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ / ΕΡΓΑΛΕΙΑ

74LS74AN IC
0,80 €
74LS85 IC
74LS21N
1,00 €
7810 TO220  ST
0,50 €
RND 550-00119  1RND 550-00119
14,90 €
RND 550-00099  1RND 550-00099
3,00 €
RND 550-00101  1RND 550-00101
3,00 €
BC 174 TRANSISTOR