ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

-Service Η/Υ

-Εγκατάσταση και Συντήρηση Δικτύων Η/Υ

-Εγκατάσταση και Service Μηχανογραφικού Εξοπλισμού

-Εγκατάσταση και Συντήρηση Συστημάτων Ασφαλείας

-Εγκατάσταση και Συντήρηση Τηλεφωνικών Κέντρων

-Υπηρεσίες Web Hosting & Web Design

-Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Τεχνολογικών Υποδομών και Ολοκληρωμένων Λύσεων

-ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ LCD-TFT-PLASMA ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ

-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ LAPTOP-TABLET-NETBOOK